Content Management

Content Management

Content Management, ofwel het beheren van de inhoud van de website, is een belangrijk aspect van elke website. Wij leveren al onze websites standaard op met ons uitgebreide CMS (Content Management System).
Lees meer over Content Management en webdesign...
Migratie hosting omgeving

Migratie hosting omgeving

In de week van 10 april zullen al onze websites gemigreerd worden naar ons nieuwe hosting platform. Dit is een zogenaamde zero-downtime migratie, dat houdt in dat u geen hinder zult ondervinden van deze migratie.
Lees verder...